Ontstaan damclub TTS
dec 1980 (onderzoek 1930-1980 door HvdTuin)
In het haar 1930 werd te Surhuisterveen een damclub opgericht door de heren J.Booi,de initiatiefnemer,P.Hiemstra en A.Kloosterman.
De oprichtingsvergadering vond plaats in de herfst van dat jaar,vermoedelijk in september of oktober,maar de juiste datum is niet bekend in de consistorie van de Gereformeerde kerk aan de Dellen te Surhuisterveen.Er werd met ongeveer 10 leden begonnen.
De club kreeg de naam "Troch Tinken Sterk"afgekort TTS.
Het eerste bestuur bestond uit de volgende personen:
A.Kloosterman voorzitter. J.Booi secretaris en J.Hiemstra penningmeester.
De contributie heeft vanaf de oprichting tot maar liefst 1940 vijf cent per
week bedragen.De inning werd in een klein boekje bijgehouden.
In de vooroorlogse periode werd er achtereenvolgens gespeeld in de reeds genoemde consistorie, in de naaischool en het gebouwtje van de Avek aan de Slotstraat. Uit diezelfde tijd is de gewoonte bekend om na afloop van de wekeleijkse damavond altijd even bij slager Nicolai een droge wordt te halen opdat de heren niet met een lege maag huiswaarts hoefden te keren.
In de oorlog werd de damclub niet opgeheven. De aktieve secretaris J.Booi onderhield de contacten en ging de leden bij lang om hen uit te nodigen bij hem of één van der andere leden te komen dammen.
Na de oorlog in 1946 werd er eerst speelruime gevonden in cafe Huisstra op de hoek van de Groningerstraat en de Kolk.Vandaar verhuisde men in 1949 naar cafe Fokkkinga, vanaf 1950 cafe Hollema geheten,zodat hier nu al 30 jaar lang in verenigingsverband wordt gedamd.
Bestuurssamenstelling was na 1958 als volgt.
1958 voorzitter A.Kloosterman.
secretaris J.Booi
penn. meester L. Bekkema.

1964 voorzitter E.G.Terpstra
secretaris G.J.Terpstra
penn meester J.Hoogsteen.


1980 voorzitter E.G.Terpstra
secretaris G.J.Terpstra
penn meester H.vd Tuin.
comp leider L.vd Heide
alg adj J.Zandberg.
In 1980 zijn er 24 leden die per seizoen van 36 weken elk f. 54.-- contributie betalen.
De damclub is te typeren als een echter dorpsclub hetgeen de altijd gemoedelijke sfeer duidelijk ten goede komt.Een grapje kan er altijd af en in de persoonlijke contacten wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de sterkere en zwakkere spelers.
De gezellige feestavonden van 1979 en 1980 bewijzen dat ten overvloede.
Na de oorlog trad de damclub toe tot de Provinciale Friese Dambond (PFDB)
Helaas zijn over de jaren 1946 tot en met 1957 weinig gegevens bekend in tegenstelling tot de jaren 1958-1960.
De aansluiting bij de PFDB werd beeindigd op 30 september 1961 toen men overging naar de Noorder Dambond.Deze aansluiting was gedurende een periode
van 3 jaar n.l. tot 1 oktober 1964. maar leverde wel een kampioenschap op.
In 1961 werd TTS namelijk rayonkampioen in de klasse die bestond uit de verenigingen afkomstig uit de plaatsen Drogeham,Boerakker,Grootegast,Doezum en Surhuisterveen.
Per 1 oktober 1964 werd aansluiting gezocht bij de Provinciale Groninger Dambond waar aanvankelijk met vier vijftallen en later met een tiental en een vijftal in competitieverband werd gespeeld.
Hoewel in de periode oktober 1964 tot juni 1978 verschillende kampioenschappen zijn behaald is slechts dat van het vijftal in 1976 vastgelegd.
Omdat bij deelname aan de competitie van de Groninger Dambond door de grote reisafstanden de reiskosten te hoog werden(in het seizoen 1977-1978 f. 375.--)
besloot men zich met ingang van 1 juli 1978 wederom aan te sluiten bij de PFDB.
OP die manier hoopte men ongeveer f. 200.-- per seizoen te besparen maar ook sportieve successen waren het gevolg.
Het eerste tiental werd ingedeeld in de eerste klasse A en bewerkstelligde door het behalen van het kampioenschap meteen promotie naar de hoofdklasse Noord.
Het tweede tiental kon en wilde niet achterblijven en promoveerde door kampioen te worden in de derde klassse C naar de tweede klasse B.
Ter gelegenheid van deze gelijktidige successen werd door de Kollumer Courant een groepsfoto gemaakt bij juwelier de Hoop die de vereniging tevens beloonde
met twee fraaie bekers en de nodige medailles.
Momenteel( 1980) speelt de vereniging met twee tientallen in de PFDB competitie en wordt er door de spelers aktief meegedaan aan de onderlinge competitie.
Hiertoe zijn 2 groepen van 12 personen beschikbaar.
De clubcompetitie worden nog altijd gespeeld op de maandagavond.
Sinds 1960 organiseert TTS jaarlijk een eigen damtoernooi in de maand november.
In het jubileumjaar 1980 zal dus de 21e editie van dit toernooi plaatsvinden
Deze jubileumavond wordt gehouden in april 1981 na afloop van de onderlinge.

23-06-2011
Winnaars en aantal deelnemers toernooien TTS.
Toernooiwinnaar deelnemers
1 1960 88
2 1961 83
3 1962 98
4 1963 Menno Bandstra Leeuwarden 75
5 1964 Jan Pander Dtachten 91
6 1965 88
7 1966 69
8 1967 75
9 1968 80
10 1969 Jan Zandberg Drogeham 58
11 1970 R vZadelhof Amsterdam 60
12 1971 G.Elmers Purmerend 105
13 1972 E.Noorman Groningen 102
14 1973 Jan Zandberg Drogeham 64
15 1974 Anne Zandberg Leeuwarden 80
16 1975 Nico Werkman Warffum 60
17 1976 A.Meester Veendam 40
18 1977 Jos Stokkel Hoogezand 72
19 1978 Johan Bultstra Broek 48
20 1979 S.Mensonides Hoogezand 84
21 1980 J.de Vries Damwoude 100
22 1981 J. Bultstra Broek
23 1982 Kees Dijkstra Surhuisterveen 94
24 1983
25 1984 S. Bloem Dokkum 88
26 1985 S.Mensonides Hoogezand 86
27 1986 Jan Peters Bolsward 70
28 1987 B.Bijlsma Twijzelerheide 70
29 1988 T.Kooistra Wouterswoude
( Diegene die over ontbrekende gegevens beschikt gaarne even melden)

oktober 2017


2010 presentatie regioteam
regioteam tts.jpg

2007
TTS Jubilarissen.jpg

2007

jubilarissen TTS 2007.jpg

2007
paparazzi bij damclub TTS.jpg


2005
kampioenen 2005.pdf

2004
achtkarspelen cup.pdf

2001 Simultaan Ton Sijbrands
simultaan Sijbrands bij tts.jpg

1993 Tweekamp Wereldkampioenschap.
1993 tweekamp wk.pdf

1992 nederlands kampioenschap.
1992 ned kampioenschap.pdf


1988
1988 simultaan Harm Wiersma.pdf


1986
1986 kampioen PFDB.pdf

1982
kampioensteam 82 83.pdf

1982
kampioensfoto.bmp

1981
1981 huldiging gosling steensma.pdf

1981

1981 eindstand.pdf

1979
1979 kampioenteam.bmp

1977
jaarvergadering 1977.bmp


1957 jaarvergadering
jaarvergadering 1957.pdf

1954
uitslag dec 1954.pdf

1948
start 1948.pdf